Clip: Xuân Hinh giả gái, hát Văn Cô Bé

Xem clip:

Nguồn: VTV
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU