Clip: Voi rừng kéo đến phá sập nhà cửa, tấn công chủ nhà ở Đồng Nai

(VTC News) - Voi kéo đến phá nhà, sau đó, dùng vòi tấn công chủ nhà, kéo đi một bao gạo, một bao bắp của dân ở xã Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai.

VTC14

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO