Clip vòi nước hóa băng ở Mỹ

(VTC News) - Người chủ mở vòi nước và không đóng lại sau khi quay về nó đã hóa đá.

Xem Clip:

Nguồn: Youtube

Vũ Thái
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN