Clip: Trộm cắp, hiếu kỳ, phản cảm khó chấp nhận trong đám tang Minh Thuận

Trộm cắp, hiếu kỳ, phản cảm không thể chấp nhận được trong đám tang Minh Thuận diễn ra sáng 21/9.

Bình luận