Clip: Thiếu nữ quên buộc dây giày khi đi thang cuốn và cái kết đau đớn

(VTC News) - Cô gái quên buộc dây giày và mải cắm cúi vào điện thoại khi đi thang cuốn, kết quả là lĩnh trọn một cú ngã như trời giáng.

Nguồn: CCTV 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113