Clip: Thiếu nữ quên buộc dây giày khi đi thang cuốn và cái kết đau đớn

(VTC News) - Cô gái quên buộc dây giày và mải cắm cúi vào điện thoại khi đi thang cuốn, kết quả là lĩnh trọn một cú ngã như trời giáng.

Nguồn: CCTV 

Phong Linh

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO