Clip: Sophia cảm ơn Quốc vương Arab Saudi khi được cấp quyền công dân

Sophia gửi lời cảm ơn tới Quốc vương Arab Saudi khi được cấp quyền công dân và trở thành robot đầu tiên trong lịch sử được cấp quyền công dân như con người.

Nguồn: VnExpress

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO