Clip phụ nữ đi xe ga lấy trộm... thùng xốp đựng rác

(VTC News) - Nhìn thấy thùng xốp bên kia đường, người phụ nữ đi xe ga bèn vòng lại để lấy chiếc thùng lên xe và đi mất.

Nguồn: Facebook

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế