Clip: Pha cướp điện thoại 'quá nhanh quá nguy hiểm' của nữ tặc

(VTC News) - Nữ tặc vờ làm khách hàng vào hỏi mua điện thoại, căn lúc tên đồng bọn khởi động xe máy, ả liền chạy lên xe tẩu thoát nhanh như cắt khiến chủ cửa hàng không kịp trở tay.

Nguồn: Youtube 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế