Clip: Những tai nạn hài té ghế trong ngày tốt nghiệp

(VTC News) - Những tai nạn hài hước trong ngày nhận bằng tốt nghiệp khiến người xem không thể nhịn cười.

Nguồn: Facebook

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế