Clip: Những tai nạn hài té ghế trong ngày tốt nghiệp

(VTC News) - Những tai nạn hài hước trong ngày nhận bằng tốt nghiệp khiến người xem không thể nhịn cười.

Nguồn: Facebook

Phong Linh

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO