Clip: Người đàn ông bảnh bao thò tay lên bàn thờ trộm tiền viếng chùa ở Vĩnh Phúc

Người đàn ông lợi dụng lúc vắng người đã tranh thủ trộm tiền viếng tại Chùa Cói, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nội.

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO