Clip: Mr. Đàm nhận mình nghèo, không hạnh phúc bằng anh xe ôm

"Tôi không giàu đâu. Tôi tự hỏi mình hay anh xe ôm, người xích lô, ai hạnh phúc hơn đây?", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế