Clip: Một lễ hội man rợ đang tồn tại đầu xuân ở Phú Thọ

Lễ hội cướp phết ở làng Hiền Quan (Phú Thọ) lại tái diễn cảnh hỗn loạn đến mức đổ máu khi các trai làng lập bè phái tổ chức giành giật bằng được sự may mắn cho năm mới.

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN