Clip: Hơ chai rượu lên bếp gas mở nút, hotboy 9x suýt 'nát mặt' vì rượu phát nổ

Hơ chai rượu vang lên bếp gas để mở nút, chai rượu phát nổ, mảnh thủy tinh bắn tung tóe, hotboy 9x suýt nát mặt vì học lỏm mẹo mở rượu trên mạng.

PV

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng