Clip: Hình ảnh hậu trường xúc động trước và sau chiến tích lịch sử của Olympic Việt Nam

Cùng nhìn lại những hình ảnh hậu trường xúc động trước và sau chiến tích lịch sử của Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018.

Nguồn: VFF Channel

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO