Clip: Hãi hùng cảnh chiếc chân bị cắt rời được bác sĩ lấy làm gối đầu cho bệnh nhân

Chiếc chân bị cưa ra của bệnh nhân được bác sĩ đặt vào như một cái gối và người bệnh phải gối đầu trên chính chiếc chân bị cắt rời của mình.

 (Nguồn: The Hindu, ANI)

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng