Clip: Đoàn xe hộ tống ông Obama đến Phủ Chủ tịch

(VTC News) - Đoàn xe hộ tống Tổng thống Obama rời khách sạn Marriott, lên đường đến Phủ Chủ tịch, dự lễ đón chính thức.