Clip: Đang cạy cửa nhà dân thì phát hiện camera an ninh, 2 tên trộm tẽn tò bỏ đi

(VTC News) - Đang cạy cửa nhà dân thì phát hiện có camera an ninh, 2 nam thanh niên Trung Quốc đành tức tối rút lui dù chưa kiếm chác được gì.

Phong Linh

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO