Clip: Đàn ông độc thân và đàn ông đã kết hôn khác nhau thế nào?

(VTC News) - Cuộc đời người đàn ông khi đã kết hôn khác rất nhiều so với khi còn độc thân.

Nguồn: Bright Side

Phong Linh

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO