Clip: Đàn ông độc thân và đàn ông đã kết hôn khác nhau thế nào?

(VTC News) - Cuộc đời người đàn ông khi đã kết hôn khác rất nhiều so với khi còn độc thân.

Nguồn: Bright Side

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế