Clip: Cơ thể con người ra sao sau khi chết đi?

Quá trình phân hủy cơ thể bắt đầu sau khi chết vài phút, khi tim ngừng đập, cơ thể trở nên lạnh đi theo từng giờ, theo American Science.

 

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng