Clip: Clinton đánh bại Trump ở điểm bỏ phiếu đầu tiên

(VTC News) - Tại thị trấn Dixville Notch, nơi cử tri Mỹ đi bầu cử sớm nhất, Clinton đánh bại Trump với số phiếu 4-2.

Ứng viên đảng Tự do Gary Johnson nhận được 1 phiếu, Mitt Romney, ứng viên tranh cử tổng thống năm 2012 nhận được 1 phiếu.

Nguồn: AP

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế