Báo Điện tử VTC News

Số liệu sốc: 17 triệu người Việt đang là ‘nô lệ’ của thuốc lá

(VTC News) - Theo thống kê, hiện tại, có 17 triệu người Việt Nam đang là “nô lệ” của thuốc lá.

VTC14

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO