• Zalo

Chuyển tiền sử dụng đất chung cư sang người dân: Bộ Tài chính lên tiếng

Kinh tế Thứ Ba, 22/07/2014 06:54:00 +07:00

(VTC News) - Bộ Tài chính vừa có văn bản khẳng định, không có chuyện chuyển trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất tại các chung cư từ chủ đầu tư sang người mua nhà.

(VTC News) - Bộ Tài chính vừa có văn bản khẳng định, không có chuyện chuyển trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất  tại các chung cư từ chủ đầu tư sang người mua nhà.

Triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014); đồng thời Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2014).

bất động sản, địa ốc, chung cư, tiền sử dụng đất
Không có chuyện người dân phải trực tiếp nộp tiền sử dụng đất cho chung cư 
Nhiều ý kiến cho rằng Thông tư số 76 đã chuyển trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất từ chủ đầu tư sang khách hàng. Về vấn đề này, Bộ Tài chính
cho rằng đã có sự "hiểu lầm".

Thứ nhất, Điều 6 Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện khoản 3 Điều 4 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ không áp dụng đối với trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trực tiếp cho chủ đầu tư để thực hiện dự án xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê; trong trường hợp này chủ đầu tư dự án có nghĩa vụ phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước khi được giao đất theo quy định tại điểm b, c, đ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; Nhà nước không thu tiền sử dụng đất trực tiếp của các hộ dân mua nhà của chủ đầu tư. Việc mua, bán nhà giữa chủ đầu tư và các hộ dân được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về nhà ở.

Hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư số 76/2014/TT-BTC nêu trên chỉ áp dụng đối với trường hợp Nhà nước phải phân bổ để xác định tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất  hoặc xác định giá trị tài sản là nhà gắn liền với đất đối với quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước tại các tòa nhà nhiều tầng (nhà cao tầng, nhà chung cư, nhà có mục đích sử dụng hỗn hợp) để phục vụ nhu cầu quản lý của Nhà nước. Trong trường hợp này, nếu Nhà nước bán nhà và giao đất trực tiếp cho các đối tượng sử dụng thì các đối tượng này có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước.

Thứ hai, quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư số 76/2014/TT-BTC không phải là điểm mới của Luật Đất đai năm 2013 mà chỉ là kế thừa và cụ thể hóa quy định có từ pháp luật đất đai năm 2003 (cụ thể là điểm 5 khoản 1 Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ và khoản 2 Điều 1 Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính) để đảm bảo tính hệ thống và thống nhất khi áp dụng văn bản quy phạm pháp luật.

Châu Anh
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Đọc nhiều