Tiếp theo:Nâng cao năng suất chất lượng - 'Đòn bẩy' cho doanh nghiệp phát triển bền vững

Chuyên gia: Đường 'Nhuệ' hoạt động kiểu xã hội đen, lộng hành, công khai

VTC News TV08:18 13/04/2020

Chuyên gia tội phạm học cho rằng từ hoạt động của Đường "Nhuệ" có thể hình dung đây là ổ nhóm hoạt động kiểu xã hội đen, lộng hành, công khai.

Đại Phong(Tổng hợp)
Bình luận
vtc.vn
Giấy phép cấp lại số 268/GP-BTTTT Ngày 11/07/2013.