Chuột mẹ quyết chiến dữ dội, giải cứu chuột con từ miệng rắn

(VTC News) - Chuột mẹ lao vào tấn công con rắn quyết liệt cho đến khi nó phải bỏ cuộc và chịu nhả chuột con ra.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế