Chuột mẹ lao vào cắn xé rắn đói, giải cứu chuột con

(VTC News) - Con rắn đói mồi ngoạm chặt chuột con trong miệng, chuột mẹ dùng hết sức bình sinh lao vào cắn xé, giằng co với rắn để giải cứu chuột con.

 Nguồn: Dailymail

Phong Linh

Bình luận

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế

Góc thư giãn

Truyền hình thể thao