Chương trình giáo dục phổ thông mới gồm những môn học nào?

Giáo dụcThứ Năm, 27/12/2018 21:51:00 +07:00

Ở cấp Tiểu học có thêm môn học mới là Tin học và Công nghệ; Tiếng dân tộc thiểu số và ngoại ngữ 2 là hai môn học tự chọn ở bậc THCS và THPT.

Chiều nay (27/12), Bộ GD-ĐT chính thức công bố chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới đáp ứng nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết số 29-NQ/TW là "Xây dựng và chuẩn hóa nội dung giáo dục phổ thông theo hướng hiện đại, tinh gọn, bảo đảm chất lượng, tích hợp cao ở các lớp học dưới và phân hóa dần ở các lớp học trên; giảm số môn học bắt buộc; tăng môn học, chủ đề và hoạt động giáo dục tự chọn".

2003_1

 GS Nguyễn Minh Thuyết, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ, Chánh Văn phòng Bộ GD-ĐT Nguyễn Viết Lộc (từ phải qua) trong buổi họp báo công bố chương trình giáo dục phổ thông mới.

Theo đó, hệ thống môn học của chương trình giáo dục phổ thông mới cụ thể gồm:

Cấp Tiểu học:

Các môn học bắt buộc: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục lối sống, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lý, Khoa học, Tin học và Công nghệ, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật.

Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số và Ngoại ngữ 1 (đối với lớp 1 và 2).

Môn học mới: Tin học và Công nghệ.

Cấp THCS:

Các môn học bắt buộc: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Tin học (trở thành bắt buộc, khác với trước đây là tự chọn).

Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, ngoại ngữ 2.

Cấp THPT:

Các môn học bắt buộc: Ngữ văn, Toán, ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Các môn học lựa chọn: theo nhóm Khoa học xã hội (gồm các môn: Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lịch sử, Địa lý), nhóm Khoa học tự nhiên (gồm các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học), nhóm Công nghệ và nghệ thuật (gồm các môn: Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật).

Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.

Ngoài 5 môn bắt buộc, học sinh THPT phải chọn tối thiểu 5 môn khác của nhóm môn được lựa chọn.

Lưu Ly
Bình luận
vtc.vn