• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Chùm ảnh: Mỹ Lai những năm 1990

Phong cảnh tại Quảng Ngãi trên đường đến Mỹ Lai.

Phong cảnh tại Quảng Ngãi trên đường đến Mỹ Lai.

Một quầy bán xăng bên đường.

Một quầy bán xăng bên đường.

Trẻ em ở Quảng Ngãi.

Trẻ em ở Quảng Ngãi.

Tắm cho bò dưới ruộng.

Tắm cho bò dưới ruộng.

Một thị trấn nằm trên đường đến Mỹ Lai.

Một thị trấn nằm trên đường đến Mỹ Lai.

Hiệu cắt tóc ở địa phương.

Hiệu cắt tóc ở địa phương.

Những thiếu niên trong xưởng rèn.

Những thiếu niên trong xưởng rèn.

Xưởng xay xát gạo.

Xưởng xay xát gạo.

Chở gạch ngói trên đường làng bằng xe đạp.

Chở gạch ngói trên đường làng bằng xe đạp.

Tháp Chăm ở Quảng Ngãi.

Tháp Chăm ở Quảng Ngãi.

Trẻ em bên những đàn trâu bò.

Trẻ em bên những đàn trâu bò.

Những chú trâu ra đồng.

Những chú trâu ra đồng.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất