• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Chui lồng thép vượt vực rộng ngàn mét ở Trung Quốc

Đây là con đường huyết mạch với người dân trong làng để nối với thế giới bên ngoài

Đây là con đường huyết mạch với người dân trong làng để nối với thế giới bên ngoài

Người dân địa phương dùng lồng sắt và các sợi cáp để vượt qua vực sâu sang bên kia núi

Người dân địa phương dùng lồng sắt và các sợi cáp để vượt qua vực sâu sang bên kia núi

Tuyến đường huyết mạch này đã hình thành 17 năm qua

Tuyến đường huyết mạch này đã hình thành 17 năm qua

Nhiệm vụ của nó là vận chuyển 200 dân làng ra vào qua một vực rộng đến 1.000m, sâu 480m

Nhiệm vụ của nó là vận chuyển 200 dân làng ra vào qua một vực rộng đến 1.000m, sâu 480m

Những sợi cáp được chạy bằng máy

Những sợi cáp được chạy bằng máy

Trước khi lồng sắt và những sợi cáp được sử dụng, người trong làng di chuyển bằng đường bộ phải mất cả ngày mới qua được thung lũng sâu và các vách đá dựng đứng nguy hiểm

Trước khi lồng sắt và những sợi cáp được sử dụng, người trong làng di chuyển bằng đường bộ phải mất cả ngày mới qua được thung lũng sâu và các vách đá dựng đứng nguy hiểm

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất