Chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác tổ chức bầu cử

Tại cuộc họp báo về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, do Bộ Nội vụ tổ chức, ngày 27/4, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn cho biết tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII trong cả nước là 827 người.

Sau khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội theo kế hoạch Luật định, các địa phương đã thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp theo đúng thời hạn.

Các tỉnh, thành phố đã trình Chính phủ phê chuẩn danh sách 1.045 đơn vị bầu cử và 3.832 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trong đó, có 7 đơn vị bầu cử một đại biểu cấp tỉnh, 30 đơn vị bầu cử của 14 tỉnh, thành phố bố trí bầu 2 đại biểu, còn lại 1.014 đơn vị bầu cử bầu từ 3-5 đại biểu.

Đến nay, 63 tỉnh, thành phố đã ấn định số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là 3.832 người, cấp huyện là 21.131, cấp xã là 281.491 đại biểu. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đã phê chuẩn 5.463 đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu. Ủy ban Nhân dân cấp huyện đã phê chuẩn 75.033 đơn vị bầu cử cấp xã. Cả nước dự kiến thành lập 91.438 khu vực bỏ phiếu.

Tổng số người do Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 thỏa thuận, lập danh sách chính thức 5.965 ứng cử viên, so với tổng số đại biểu được bầu đạt tỷ lệ 1,55 lần. Ứng cử viên là nữ có 2.052 người, chiếm 34,4%; người ứng cử là trẻ tuổi có 1.211 người, chiếm 20,3%; người ứng cử là người ngoài Đảng có 872 người, chiếm 14,62%; người ứng cử là dân tộc có 1.146 người, chiếm 19,21%; 25 người tự ứng cử (của 13 tỉnh, thành phố) chiếm 0,41%.

Nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác tổ chức bầu cử tại các tỉnh, thành phố, Bộ Nội vụ đã phối hợp với 63 tỉnh, thành phố tổ chức 7 cuộc tập huấn công tác bầu cử đối với các thành viên tổ chức phụ trách bầu cử theo địa bàn địa phương và khu vực từ 21-28/4.

Bộ cũng đã phối hợp với Ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan Trung ương có liên quan hướng dẫn, trả lời các địa phương về các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong tổ chức bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp như quyền bầu cử, ứng cử, mẫu phiếu bầu, dấu bầu cử, thùng phiếu, màu phiếu, trang trí phòng bỏ phiếu, nội quy phòng bỏ phiếu…

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Bộ Nội vụ cũng đã trả lời câu hỏi của các phóng viên về những khó khăn phát sinh trong công tác chuẩn bị bầu cử, việc phân bổ đại biểu Trung ương về ứng cử tại các địa phương, các hoạt động tuyên truyền về bầu cử…/.

Theo Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN