Chưa tăng giá bán lẻ xăng, dầu

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 15360/BTC-QLG yêu cầu các DN đầu mối kinh doanh xăng dầu chưa điều chỉnh tăng giá bán xăng dầu và được tiếp tục trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu. 

Theo đó, DN kinh doanh xăng dầu đầu mối được tăng mức sử dụng từ Quỹ bình ổn giá xăng, dầu để bù đắp mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành thấp hơn giá cơ sở phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá xăng, dầu theo chỉ đạo của liên Bộ Tài chính- Công Thương. Mức sử dụng Quỹ bình ổn giá (đã bao gồm cả mức sử dụng Quỹ được quy định tại công văn số 14173/BTC-QLG ngày 21/10/2010 của Bộ Tài chính) đối với lượng xăng, dầu bán ra cụ thể như sau: xăng 1.200 đồng/lít; diesel 1.000 đồng/lít; dầu hoả: 1.200 đồng/lít; mazut 700 đồng/kg.

Thời gian sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng, dầu kể từ 0 giờ ngày 13/11/2010 cho đến khi có thông báo mới của Bộ Tài chính.

Theo Chinhphu.vn

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN