• TRANG CHỦ
  • Thế giới

'Chúa sơn lâm' khốn khổ trèo cây trốn đàn trâu rừng

Sử tử leo cây trốn những con trâu đang giận giữ

Sử tử leo cây trốn những con trâu đang giận giữ

Nhưng đàn trâu khá gan lì trong quá trình chờ đợi

Nhưng đàn trâu khá gan lì trong quá trình chờ đợi

Sư tử ban đầu định nấp trong cỏ để săn trâu non

Sư tử ban đầu định nấp trong cỏ để săn trâu non

Tuy nhiên nó bị phát hiện và phải trèo lên cây để trốn

Tuy nhiên nó bị phát hiện và phải trèo lên cây để trốn

Sau khi tụt từ trên cây xuống, sư tử nhanh chóng tìm cách tẩu thoát

Sau khi tụt từ trên cây xuống, sư tử nhanh chóng tìm cách tẩu thoát

Nếu không nhanh chóng, một con sư tử dũng mãnh vẫn có thể bị cả đàn trâu rừng hạ gục với những cặp sừng sắc nhọn

Nếu không nhanh chóng, một con sư tử dũng mãnh vẫn có thể bị cả đàn trâu rừng hạ gục với những cặp sừng sắc nhọn

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất