Chưa “siết” điều kiện thành lập Công ty chứng khoán

(VTC News) - Với đa số phiếu tán thành, chiều 24/11, QH đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

 

Trước mắt giữ nguyên, lâu dài mới “siết”

 

Dù trước đó còn có nhiều lo ngại cho rằng điều kiện thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ quy định ở Luật chứng khoán hiện hành quá dễ dàng đối với loại hình kinh doanh có điều kiện, và đề nghị cần phải sửa đổi, bổ sung điều kiện thành lập công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, song Ủy ban TVQH trong báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự Luật trước khi QH bấm nút thông qua vẫn bảo lưu giữ nguyên các quy định của Luật hiện hành.

 

Các ĐB Quốc hội bấm nút thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (Ảnh: CTV) 

Quan điểm của Ủy ban TVQH là “về lâu dài, việc thành lập các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ cần phải có các điều kiện chặt chẽ hơn để đảm bảo các công ty này đủ năng lực hoạt động trên thị trường và số lượng công ty phải phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu phát triển của thị trường chứng khoán ở nước ta”. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn ở giai đoạn chưa phát triển mạnh, ít có nhu cầu thành lập công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

 

“Nếu quy định bổ sung thêm các điều kiện thành lập mới các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ theo hướng chặt chẽ hơn thì có thể tác động đến tâm lý của các nhà đầu tư và các doanh nghiệp chứng khoán đang hoạt động, làm ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường”, Ủy ban TVQH lý giải, và đề nghị chưa điều chỉnh bổ sung điều kiện thành lập, hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

 

Ủy ban TVQH cũng đồng thời đề nghị Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, tổng kết, đánh giá việc thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ để xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định này vào thời gian thích hợp.

 

Hợp đồng góp vốn đầu tư được xác định là một loại chứng khoán

 

QH cũng đã nhất trí bổ sung quy định “Hợp đồng góp vốn đầu tư” là một loại chứng khoán trong nội dung Luật chứng khoán (sửa đổi).

 

Dù trước đó có ý kiến đề nghị không nên đưa “hợp đồng góp vốn đầu tư” là một loại chứng khoán vì cho rằng hợp đồng góp vốn đầu tư không phù hợp với định nghĩa thuật ngữ chứng khoán được quy định trong Luật chứng khoán hiện hành và sẽ gây xung đột với Luật đầu tư, song Ủy ban TVQH nhận thấy trong thực tiễn, hợp đồng góp vốn đầu tư có nhiều loại hình với những tính chất khác nhau, chẳng hạn như hợp đồng góp vốn đầu tư vào dự án bất động sản, hợp đồng góp vốn đầu tư hợp tác sản xuất kinh doanh…Tuy nhiên, thời gian qua đã phát sinh trường hợp một số tổ chức phát hành ra công chúng loại hình “hợp đồng góp vốn đầu tư”, trong đó quy định rõ quyền và lợi ích của người góp vốn đầu tư, sau đó hợp đồng này được chuyển đổi thành cổ phiếu và được chuyển nhượng trên thị trường, thoát ly giám sát của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

 

Để khắc phục, Ủy ban TVQH cho rằng hợp đồng góp vốn đầu tư được chuyển đổi thành chứng khoán khác phải được coi là chứng khoán và chịu sự điều chỉnh của Luật chứng khoán.

 

Tuy nhiên, để làm rõ hơn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị sửa đổi khái niệm “Hợp đồng góp vốn đầu tư” tại khoản 8a Điều 1 dự thảo Luật theo hướng: “Hợp đồng góp vốn đầu tư là hợp đồng góp vốn bằng tiền hoặc tài sản giữa các nhà đầu tư với tổ chức phát hành hợp đồng nhằm mục đích lợi nhuận và được phép chuyển đổi thành chứng khoán khác.”

 

Luật chứng khoán (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ 1/7/2011.

 

Thạch Thảo

 

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UH gửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.


Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN