'Chưa lúc nào đội ngũ lãnh đạo đất nước ở thời điểm hết sức rạng rỡ thế này'

Tin tức Đại hội ĐảngThứ Ba, 26/01/2021 20:08:00 +07:00
(VTC News) -

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê tin rằng đội ngũ lãnh đạo đất nước đang được thừa hưởng kinh nghiệm bảo tồn, phát triển và rất năng động.

Ngày 26/1, Tại phiên khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Bên hành lang Đại hội, đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã có những chia sẻ với báo chí về văn kiện được trình bày tại Đại hội và kỳ vọng vào đội ngũ Ban Chấp hành Trung ương của nhiệm kỳ khoá mới.

'Chưa lúc nào đội ngũ lãnh đạo đất nước ở thời điểm hết sức rạng rỡ thế này' - 1

Ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM. (Ảnh: Duy Thành)

- Một trong những công việc hết sức hệ trọng là bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Cá nhân ông có kỳ vọng gì ở đội ngũ Ban Chấp hành khoá mới?

Tôi hoàn toàn đặt niềm tin từ quá trình xây dựng Báo cáo chính trị cũng như các văn kiện của đại hội lần này. Việc xây dựng một Ban Chấp hành khóa mới cũng sẽ đặt trong một khuôn khổ khoa học và đủ tâm, đủ tầm như vậy.

Tôi nghĩ rằng chưa lúc nào đất nước ta phát triển như bây giờ, như Tổng Bí thư đã trình bày. Cũng chưa lúc nào đội ngũ lãnh đạo đất nước ở thời điểm hết sức rạng rỡ như thế này. Được thừa hưởng cả kinh nghiệm bảo tồn, cả kinh nghiệm phát triển và là đội ngũ năng động, tôi tin rằng đội ngũ Ban Chấp hành mới sẽ đưa đất nước vào chặng đường phát triển mới tốt hơn.

-  Điểm mới của quy trình nhân sự lần này đó là theo quy trình 5 bước, từ Đại hội cấp cơ sở đến Đại hội XIII. Theo ông quy trình chặt chẽ như vậy có ý nghĩa như thế nào trong việc lựa chọn đội ngũ cán bộ?

'Chưa lúc nào đội ngũ lãnh đạo đất nước ở thời điểm hết sức rạng rỡ thế này' - 2

phan nguyen nhu khue-2.jpg

Đội ngũ Ban Chấp hành mới sẽ đưa đất nước vào chặng đường mới phát triển tốt hơn.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê- Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM

Theo tôi, quy trình 5 bước như vậy thể hiện trách nhiệm của tổ chức Đảng về quản lý con người.

Khía cạnh thứ hai là con người đó phải được đặt trong tổ chức và phải được giám sát và thể hiện được năng lực, uy tín.

Tức là giữa cá nhân và tổ chức hoà quyện. 5 bước đó càng tạo ra những góc nhìn đa dạng và đầy đủ hơn đánh giá về con người, về chọn lọc nhân tố tài năng, chọn lọc con người có đủ tâm, đủ tầm, tương thích theo báo cáo chính trị đã được xác lập. Tôi nghĩ rằng quy trình 5 bước đó hết sức chặt chẽ và rất tốt.

- Trước những khó khăn, thách thức của gia đoạn mới, áp lực và khó khăn sắp tới sẽ đặt lên vai đội ngũ lãnh đạo mới. Ông mong điều đó được giải quyết thế nào?

Tôi mong rằng báo cáo chính trị đã vạch ra rất rõ ràng, thể hiện được tầm vóc của một chính đảng lớn, thì đội ngũ con người được giao trọng trách đó, không lý gì mà không vượt lên được, không lý gì mà không nắm hết được những tư tưởng quan điểm phát triển đó để cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương xây dựng Đảng vững mạnh hơn, đất nước phồn thịnh hơn.

- Điều này chỉ làm tốt khi chúng ta tiếp tục củng cố xây dựng Đảng đi kèm với phòng chống tham nhũng mạnh mẽ?

Đúng vậy. Đảng phải tiếp tục phát huy kiểm soát quyền lực, chống tham nhũng quyền lực, chống tham nhũng vặt, vấn đề làm lũng đoạn đất nước, làm đất nước suy yếu. Chúng ta phải làm mạnh mẽ để có thể triệt tiêu hoàn toàn những vấn nạn đó.

'Chưa lúc nào đội ngũ lãnh đạo đất nước ở thời điểm hết sức rạng rỡ thế này' - 3

Ông Phan Nguyễn Như Khuê chia sẻ với báo giới về văn kiện được trình bày tại Đại hội Đảng XIII. (Ảnh: Duy Thành)

- Ông đánh giá thế nào về những văn kiện được trình Đại hội XIII lần này?

Trong ngày khai mạc đầu tiên, đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM tham dự Đại hội khi được nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày về Báo cáo tổng hợp các văn kiện trình tại Đại hội và qua buổi chiều thảo luận, đoàn đã rút ra được nhiều điều thú vị.

Đầu tiên, Trung ương đã đánh giá sát điều kiện đất nước. Đảng đưa ra một số quan điểm không chỉ là sự tổng kết mà là sự phát triển cả về tư duy lý luận.

Chẳng hạn về xây dựng Đảng, văn kiện đề cập đến 3 yếu tố. Thứ nhất là xây dựng Đảng về chính trị, thứ hai là xây dựng Đảng về tư tưởng và thứ ba- là điểm mới- Trung ương đề cập đến xây dựng Đảng về đạo đức.

Như vậy, rõ ràng chính đảng không chỉ xoay quanh chính trị tư tưởng mà vấn đề đạo đức cũng hết sức quan trọng. Đó là đạo đức với chính đảng của mình, với nhân dân của mình, với xã hội, và với ngọn cờ lý tưởng đang theo đuổi, bảo vệ. Do vậy, riêng vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức cũng mang lại sự phát triển mới.

Điểm thứ hai, chúng ta bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh tổ quốc từ sớm và từ xa. Mỗi ý kiến đều dựa trên cơ sở phát triển đại đoàn kết dân tộc và điểm rất mới lần này là đoàn kết trong đồng bào tôn giáo.

Chúng ta phát triển kinh tế nhưng cũng phải tranh thủ sự ủng hộ quốc tế qua con đường ngoại giao văn hoá.

Nâng vị thế của đất nước trên chặng đường mới phát triển cũng là biện pháp để bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ lợi ích dân tộc, bảo vệ chính đảng mà chúng ta đang phát triển.

Điểm thứ ba là qua tổng kết nhiệm kỳ, Trung ương đã nhận thấy kinh tế dân doanh phát triển, có những giai đoạn rất đột phá, nhưng vững vàng hay chưa thì cần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường.

Kinh tế nhà nước đã có lúc không giữ được vai trò dẫn dắt, do vậy sớm hoàn thiện kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là cấp thiết. Làm sao để chuyển kinh tế đất nước sang giai đoạn mới, thời kỳ hội nhập sâu, xã hội số, kinh tế số và kinh tế chia sẻ.

Đây là vấn đề hết sức thuận lợi trong bối cảnh cách mạng 4.0. Sớm hoàn thiện như vậy càng tạo cho kinh tế bước phát triển mới.

Điểm thứ tư tôi thấy thú vị là chúng ta phát huy "lấy dân làm gốc". Từ lúc đổi mới, ta nói "dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra". Tới Đại hội lần này, Trung ương phát triển tiếp về mặt tư duy, bổ sung "dân giám sát, dân thụ hưởng, dân phản biện".

Điểm cuối cùng, là xây dựng quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân được tiếp tục phát triển thêm "thế trận lòng dân". Chứng tỏ, việc chăm lo cho dân, quyền lợi hạnh phúc của dân luôn được thể hiện xuyên suốt và ngày càng đậm nét.

Niềm tin trong dân về một chính đảng, về một thế hệ lãnh đạo, về sự đổi mới đất nước, về một con người cụ thể phải được xây dựng từ tư tưởng chính trị, đạo đức. Từ đó đúc kết nên hình ảnh đất nước Việt Nam phát triển, thăng tiến.

- Xin cảm ơn ông!

Duy Thành - Xuân Trường
Bình luận
vtc.vn
Đọc tiếp