Chủ tịch Tôn Đức Thắng và những câu chuyện còn sống mãi với thời gian

Chủ tịch Tôn Đức Thắng được người dân Việt Nam gọi với tên thân mật là Bác Tôn, ông là Chủ tịch nước thứ hai của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sau này là Chủ tịch nước đầu tiên của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

HTV9

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO