Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng

Sinh thời, Chủ tịch Tôn Đức Thắng là một chiến sỹ cách mạng dân tộc và chiến sỹ cách mạng thế giới, là người bạn chiến đấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh của nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Tôn Đức Thắng là sự khiêm tốn, giản dị của một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng.

>>> Đọc thêm: Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời

Nguồn: TTXVN

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO