Chủ tịch Quốc hội: 'Tình hình Biển Đông tiếp tục phức tạp, khó lường'

(VTC News) - Chủ tịch Quốc hội cho biết 'tình hình quốc tế, khu vực và trên Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường'.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã dành thời gian xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân 


5 năm qua, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, lạm phát được kiểm soát.

Việc thực hiện ba đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng bước đầu thu được kết quả tích cực. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế đều có bước phát triển.

“An sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, phúc lợi xã hội và đời sống của nhân dân được cải thiện. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc; bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để phát triển đất nước. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng cả chiều rộng, chiều sâu và đạt được những kết quả nổi bật…”, Chủ tịch Quốc hội nêu.

Video: Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII


Tuy nhiên, Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém. Đó là việc thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch; tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, nợ công, nợ xấu tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn.

“Mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại không đạt được. Đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, miền núi còn nhiều khó khăn. Bộ máy nhà nước còn cồng kềnh, kém hiệu quả; môi trường đầu tư chậm được cải thiện; thủ tục hành chính còn phiền hà", Chủ tịch Quốc hội nói.

Công tác phòng, chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu; lãng phí, thất thoát còn lớn. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo hiệu quả chưa cao.

"Tình hình quốc tế, khu vực và trên Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Video: Diện mạo Chính phủ mới

(Nguồn VTV)

Bên cạnh đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 với mục tiêu 5 năm tới là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước.

Nghị quyết  tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất lao động, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Nghị quyết đặt ra yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, y tế; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và không ngừng cải thiện đời sống nhân dân.

"Quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tạo chuyển biến rõ nét về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; chủ động hội nhập quốc tế, giữ gìn hòa bình, ổn định, tạo môi trường thuận lợi để phát triển đất nước; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vững bước trên chặng đường phát triển mới", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.Phạm Thịnh
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN