Chủ tịch nước: 'Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước'

Thời sựThứ Hai, 25/07/2016 15:07:00 +07:00

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết sẽ nỗ lực đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; chủ động hội nhập, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh.

Ngay sau khi được bầu làm Chủ tịch nước, ông Trần Đại Quang đã tuyên thệ trước Quốc hội và nhân dân cả nước.

Phát biểu trước Quốc hội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

tran dai quang-2

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang

"Với niềm vinh dự, trách nhiệm lớn lao của người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, Chủ tịch Hội đồng quốc phòngan ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, tôi sẽ kế thừa và phát huy truyền thống dựng nước, giữ nước hào hùng của dân tộc và kinh nghiệm của các vị Chủ tịch nước tiền nhiệm".

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết sẽ nỗ lực làm hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trên lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Bên cạnh đó, ông sẽ chủ động tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, phương thức và cơ chế vận hành; nâng cao hiệu lực, hiệu qủa quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Video: Ông Trần Đại Quang phát biểu sau khi nhậm chức Chủ tịch nước

"Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, lợi ích và an ninh quốc gia; giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường hoà bình để phát triển đất nước; tích cực phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh trí tuệ Việt Nam", Chủ tịch nước nói.

Trong thời gian tới, Chủ tịch nước sẽ đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; chủ động hội nhập, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh; nâng cao vị thế và uy tín của Việt nam trên trường quốc tế, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến bộ xã hội ở khu vực và trên thế giới.

Phạm Thịnh
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !