Chủ tịch Hồ Chí Minh và bài học dựng nước đi đôi với giữ nước

VideoThứ Ba, 20/05/2014 01:20:00 +07:00

(VTC News)- Chủ tich Hồ Chí Minh đã kế tục và phát huy một cách sáng tạo lịch sử chống giặc ngoại xâm, bài học dựng nước đi đôi với giữ nước của dân tộc ta.

(VTC News) - Chủ tich Hồ Chí Minh đã kế tục và phát huy một cách sáng tạo lịch sử chống giặc ngoại xâm, bài học dựng nước đi đôi với giữ nước của dân tộc ta.

Số phận đặt lên vai dân tộc Việt Nam một lịch sử gắn liền với các cuộc chiến tranh vệ quốc, bảo vệ độc lập chủ quyền để giữ vững từng tấc đất, mặt biển bao lao mà tiền nhân đã để lại. Trong thời đại Hồ Chí Minh, ý thức về trọng trách giữ nước tiếp tục được Người kế tục và phát huy một cách sáng tạo.

VTV1

Kim Nhâm


Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn