Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đồng bằng là nhà, biển là cửa

(VTC News) - Bác từng khẳng định đồng bằng là nhà, biển là cửa, bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết gìn giữ lấy nó.

Trong suốt cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm đến mọi tầng lớp nhân dân và tìm ra con đường giải phóng dân tộc, Người cũng chỉ ra vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của biển đảo trong phát triển kinh tế và giữ vững chủ quyền của Tổ quốc.

Bác từng khẳng định đồng bằng là nhà, biển là cửa, bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết gìn giữ lấy nó.

Thực hiện lời dặn của Bác, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã luôn một lòng đoàn kết, thống nhất từ nhận thức đến hành động với quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Xem clip:

VTC1

Vũ Nguyên
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN