• Zalo

Chủ tịch Hà Nội: Một bộ phận cán bộ vẫn còn vô cảm

Thời sự Thứ Năm, 19/12/2019 11:35:00 +07:00

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng một bộ phận cán bộ vẫn còn vô cảm trước những vấn đề bức thiết của đời sống dân sinh, gây bức xúc trong dư luận.

Sáng 19/12, UBND TP Hà Nội phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao trách nhiệm công vụ, đẩy mạnh dân vận chính quyền phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội trong điều kiện mới”.

nguyen duc chung 12

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. (Ảnh: ANTĐ) 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, từ góc độ nghiên cứu lý luận và thực tiễn đều cho thấy, nền hành chính muốn hoạt động hiệu lực, hiệu quả phải dựa trên cơ sở đội ngũ cán bộ, công chức có ý thức cao về bổn phận và trách nhiệm công vụ trong quản lý nhà nước, thi hành pháp luật và phục vụ nhân dân.

Vì thế, trong tổng thể chiến lược cải cách hành chính của mình, Hà Nội đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. 

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng thẳng thắn thừa nhận, công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ, nội dung cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ, đẩy mạnh dân vận chính quyền của một số cơ quan, đơn vị thuộc thành phố vẫn chưa thực sự quyết liệt, nhất là các đơn vị trực thuộc các sở, ngành (đơn vị cấp 2), các đơn vị cấp xã.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nơi, có chỗ chưa đồng đều. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm, một số công chức, viên chức chưa thật sự tự giác trong việc chấp hành. 

Tình trạng vi phạm, sách nhiễu, lạm quyền, cửa quyền, vẫn còn xảy ra. Thái độ của một bộ phận vẫn còn vô cảm trước những vấn đề bức thiết của đời sống dân sinh, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm để phục vụ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, thời gian qua, hệ thống chính trị của TP quyết tâm thực hiện việc tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, lấy đó là cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân.

Năm 2017, TP Hà Nội lựa chọn chủ đề là “Năm kỷ cương hành chính”; năm 2018 là năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; chủ đề công tác này tiếp tục được TP triển khai thực hiện trong năm 2019.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội thông tin, cùng với việc tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các ngành, các cấp, TP cũng quyết tâm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế gắn với vị trí việc làm theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18 và 19 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

“Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước phê duyệt xong Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong toàn bộ các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp.

Đến nay, thành phố và các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá theo vị trí việc làm, bước đầu mang lại hiệu quả”, ông Chung nói.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh, thành phố cũng phối hợp thực hiện có hiệu quả năm “Dân vận chính quyền”. Các lãnh đạo thành phố đối thoại trực tiếp với công dân tại một số điểm "nóng”, nổi cộm, kịp thời chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

nguyen duc chung 22

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Thành Trung) 

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội mong muốn các nhà khoa học chỉ rõ hơn những bất cập, hạn chế để các cấp chính quyền Hà Nội tự soi, tự nhìn lại mình, tiếp tục đổi mới; nhất là kiến nghị, tham vấn, hiến kế cho chính quyền Hà Nội những giải pháp để nâng cao chất lượng việc thực thi trách nhiệm công vụ, đạo đức công vụ, cũng như công tác dân vận chính quyền.

Thành Trung
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin