Chủ tịch Bắc Ninh yêu cầu cài định vị GPS trên các xe chở rác thải sinh hoạt

Thời sựThứ Ba, 13/08/2019 12:35:00 +07:00

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn yêu cầu các phương tiện vận chuyển rác thải sinh hoạt chuyên dụng phải cài đặt định vị GPS.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thực hiện kết nối dữ liệu của đường truyền tín hiệu thiết bị định vị GPS trên các phương tiện vận chuyển rác thải sinh hoạt chuyên dụng và hình ảnh từ camera tại trạm cân, đồng hồ hiển thị cân tại các nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt về bộ phận chức năng của địa phương kể từ 1/8/2019.

Đồng thời, các đơn vị cần cải tạo, lắp đặt bổ sung các thùng chứa nước rỉ rác trên các phương tiện vận chuyển rác thải sinh hoạt đảm bảo không rò rỉ nước rỉ rác ra ngoài môi trường trong quá trình vận chuyển.

Phân công cán bộ theo dõi, giám sát và tổ chức nghiệm thu, quyết toán đảm bảo minh bạch, đúng quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 hàng tháng.

BN Xe cho rac phai cai dat GPS

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu cài định vị GPS  trên các phương tiện vận chuyển rác thải sinh hoạt.

Các đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải không tổ chức nghiệm thu khối lượng và thanh quyết toán đối với các trường hợp: xe vận chuyển rác không lắp đặt hoặc có lắp đặt thiết bị định vị GPS nhưng không truyền tải về được trung tâm giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường; trạm cân tại các khu xử lý không truyền tín hiệu về Sở Tài nguyên và Môi trường hàng ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Tài nguyên và Môi trường sử dụng thiết bị hiển thị và đường truyền tín hiệu đã có, quản lý, theo dõi các thông số kỹ thuật của lò đốt, chất lượng khí thải và công tác bảo vệ môi trường chung của các nhà máy theo quy định của pháp luật, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm.

Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát công tác vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn; rà soát toàn bộ phương tiện thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt, xử lý nghiêm ở mức độ cao nhất các trường hợp phương tiện vận chuyển rác thải sinh hoạt vi phạm khi tham gia giao thông và làm rơi vãi rác thải, nước rỉ rác ra đường.

Tiến Dũng
Bình luận
vtc.vn