Chú chó đặc biệt có khả năng bắt chuột giỏi hơn mèo

(VTC News) - Chỉ cần chủ ra hiệu lệnh chú chó sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình, rất thông minh và biết nghe lời chú chó đã bắt được rất nhiều chuột cho chủ.

VTC16

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO