Chống bạo lực, xâm hại trẻ em: Còn nhiều hạn chế

Từ năm 2008 đến 2010, bình quân một năm cả nước có khoảng 3000-4000 vụ bạo lực trẻ em, một số vụ gây bức xúc dư luận XH. Có những trẻ bị chính cha mẹ, người thân, thầy cô giáo và những người có trách nhiệm có hành vi xâm hại, bạo lực.
Trẻ em như búp trên cành nhưng hiện nay bình quân trên cả nước vẫn có tới 3000-4000 vụ bạo lực trẻ em một năm... Ảnh: Internet 

Ngày 15/02, tại Hà Nội, Uỷ ban Văn hoá Giáo dục, thanh niên - thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội đã tổ chức phiên họp nghe Chính phủ giải trình việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2008-2010. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là sự nghiệp to lớn, là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân mà trực tiếp là các gia đình. Trong những năm qua, cùng với thành công trong công tác bảo vệ trẻ em nói chung, việc phòng ngừa, can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại nói riêng được chú trọng hơn, đạt được một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tình trạng xâm hại, bạo lực đối với trẻ em vẫn còn nghiêm trọng, diễn biến phức tạp, chưa được phát hiện và xử lý kịp thời. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tại phiên họp này, các đại biểu sẽ đánh giá đúng tình hình, tìm ra nguyên nhân, đưa ra giải pháp để thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng chính phủ, tại phiên họp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình bày báo cáo giải trình về thực trạng tình hình trẻ em bị bạo lực, xâm hại giai đoạn 2008-2010. Báo cáo cho biết: Bình quân một năm cả nước có khoảng 3000-4000 vụ bạo lực trẻ em, một số vụ gây bức xúc trong dư luận xã hội. Có những trẻ em bị chính cha mẹ, người thân, thầy cô giáo và những người có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc có hành vi xâm hại, bạo lực.
Báo cáo cũng giải trình một số nhận định, đánh giá của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, thanh - thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội về công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập; công tác truyền thông, giáo dục chưa hiệu quả; hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em còn nhiều hạn chế cả về số lượng và chất lượng; việc xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em còn nhiều khó khăn và chưa đồng bộ, nguồn lực để thực hiện công tác này chưa đáp ứng được nhu cầu. Về phía gia đình, nhiều bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ em thay thế và chính bản thân trẻ em còn thiếu kiến thức luật pháp cơ bản về quyền trẻ em...
Một số thành viên Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã đặt câu hỏi và đại diện các Bộ, ngành cũng trả lời làm rõ trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; bộ máy tổ chức, chính sách, cơ chế tài chính, nguồn nhân lực và việc xã hội hoá công tác này. Các đại biểu cũng kiến nghị một số giải pháp về luật pháp, tư pháp, hành chính và các biện pháp giáo dục, xã hội phù hợp nhằm ngăn chặn, hạn chế, tiến tới đẩy lùi tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em, đảm bảo sự an toàn và tạo cơ hội bình đẳng cho trẻ em phát triển một cách toàn diện.
Theo VTV
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN