Chơi ngông vượt giữa 2 ôtô, môtô ngã ra đường thảm hại

(VTC News) - Môtô chơi ngông, định vượt giữa hai ôtô nhưng lãnh hậu quả thảm hại, ngã lăn ra đường.

quocte/2015/03/27/Video-xe-my-nh-vt-khe-2-t-ng-thm-hi-1427474931.mp4&stream=pseudo" src="http://vtc.vn/lib/player/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="500">
Nguồn: Youtube

Lan Hương
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN