Chơi khăm đồng nghiệp và cái kết ngoài mong đợi

(VTC News) - 3 anh chàng công nhân cùng bày trò, chơi khăm đồng nghiệp một vố đau điếng.

Nguồn: Facebook

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế