• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Choáng ngợp vẻ hùng vĩ của Trái đất nhìn từ vũ trụ

Ảnh chụp vùng Alberta, Canada, 10/10/2014

Ảnh chụp vùng Alberta, Canada, 10/10/2014

Ảnh chụp thành phố Kiev ở Ucraina, 24/02/2014

Ảnh chụp thành phố Kiev ở Ucraina, 24/02/2014

Ảnh chụp con đập Itaipu, Paraguay, 12/03/2014

Ảnh chụp con đập Itaipu, Paraguay, 12/03/2014

Ảnh chụp vùng San Diego, California, 15/03/2014

Ảnh chụp vùng San Diego, California, 15/03/2014

Ảnh chụp vùng Maschen, nước Đức, 06/08/2014

Ảnh chụp vùng Maschen, nước Đức, 06/08/2014

Ảnh chụp vùng IJmuiden, Hà Lan, 27/08/2014

Ảnh chụp vùng IJmuiden, Hà Lan, 27/08/2014

Ảnh chụp đỉnh núi Sinaburg, Indonesia, 23/01/2014

Ảnh chụp đỉnh núi Sinaburg, Indonesia, 23/01/2014

Ảnh chụp vùng Everest, thành phố Washington, Mỹ, 26/07/2014

Ảnh chụp vùng Everest, thành phố Washington, Mỹ, 26/07/2014

Ảnh chụp vùng Garden City, Grudia, 16/05/2014

Ảnh chụp vùng Garden City, Grudia, 16/05/2014

Ảnh chụp vùng Kobani, Syria, 06/11/2014

Ảnh chụp vùng Kobani, Syria, 06/11/2014

Ảnh chụp khu nghĩa địa lớn nhất thế giới ở Cô-oét, 04/06/2014

Ảnh chụp khu nghĩa địa lớn nhất thế giới ở Cô-oét, 04/06/2014

Ảnh chụp vùng Sinjar, I-rắc, 15/09/2014

Ảnh chụp vùng Sinjar, I-rắc, 15/09/2014

Ảnh chụp vùng Huayuanli, Trung Quốc, 18/10/2014

Ảnh chụp vùng Huayuanli, Trung Quốc, 18/10/2014

Ảnh chụp vùng lưu vực Nordenskjold, Châu Nam Cực, 12/03/2014

Ảnh chụp vùng lưu vực Nordenskjold, Châu Nam Cực, 12/03/2014

Ảnh chụp vùng Oktoberfest, Munich, 24/09/2014

Ảnh chụp vùng Oktoberfest, Munich, 24/09/2014

Ảnh chụp vùng Mexico City, 01/08/2014

Ảnh chụp vùng Mexico City, 01/08/2014

Ảnh chụp lễ hội Glastonbury, Pilton, Somerset, Vương quốc Anh, 25/06/2014

Ảnh chụp lễ hội Glastonbury, Pilton, Somerset, Vương quốc Anh, 25/06/2014

Ảnh chụp vùng mỏ Bayan Obo, Trung Quốc, 23/08/2014

Ảnh chụp vùng mỏ Bayan Obo, Trung Quốc, 23/08/2014

Ảnh chụp vùng mỏ kim cương Diavikk, 21/08/2014

Ảnh chụp vùng mỏ kim cương Diavikk, 21/08/2014

Ảnh chụp vùng đồi Cuprite, Nevada, Hoa Kỳ, 19/09/2014

Ảnh chụp vùng đồi Cuprite, Nevada, Hoa Kỳ, 19/09/2014

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất