Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Cho phép Southern Bank sáp nhập vào Sacombank

(VTC News) - Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận nguyên tắc việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) vào Sacombank.

Quyết định này của Ngân hàng Nhà nước dựa trên đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank.

Bằng việc chấp thuận về nguyên tắc, Ngân hàng Nhà nước cũng đồng thời yêu cầu Southern Bank và Sacombank có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ theo quy định tại Thông tư 04/2010/TT-NHNN ngày 11/2/2010 của NHNN quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng, trình Thống đốc NHNN xem xét, chấp thuận việc sáp nhập.
Dự kiến sau sáp nhập, Sacombank sẽ thuộc nhóm 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam

Dự kiến sau sáp nhập, Sacombank sẽ thuộc nhóm 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam


Việc sáp nhập này theo nguyên tắc tự nguyện, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và các quyền, nghĩa vụ kinh tế của các bên có liên quan theo quy định của pháp luật và đồng thời là bước đi nhằm hiện thực hóa đề án tái cơ cấu hai ngân hàng này, đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, ông Trầm Bê - hiện là Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank - đã tự nguyện cam kết ủy quyền không hủy ngang, vô thời hạn cho Ngân hàng Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân do Ngân hàng Nhà nước chỉ định thực hiện đầy đủ các quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ của Southern Bank, Sacombank, sau khi nhận sáp nhập Southern Bank đối với toàn bộ số cổ phần tại Southern Bank, Sacombank và ngân hàng sau sáp nhập thuộc quyền sở hữu của ông Trầm Bê và các bên có liên quan.

Như vậy, ông Trầm Bê sẽ không tham gia quản trị, điều hành ngân hàng sau sáp nhập.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện quyền cổ đông đối với toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của ông Trầm Bê và những người có liên quan và sẽ cử người tham gia quản trị, điều hành ngân hàng sau sáp nhập, đảm bảo ngân hàng này hoạt động an toàn và thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu của hai ngân hàng.

Ông Trầm Bê cũng cam kết trong quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của ngân hàng sau sáp nhập, nếu giá trị tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ nợ của ông Trầm Bê và những người có liên quan không đủ sẽ bổ sung thêm các tài sản khác thuộc sở hữu của ông Trầm Bê.

Trước đó, ngày 11/7, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua kế hoạch sáp nhập Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank). Với 79,19% số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự, đến 13h30 đại hội mới kết thúc.

Với tỷ lệ biểu quyết 93,71%, đại hội này đã thông qua đề án sáp nhập Southern Bank vào Sacombank và dự kiến trong quý 4/2015 sẽ hoàn tất thủ tục sáp nhập.

Tại Đại hội, lãnh đạo của Sacombank đã trình bày phương án sáp nhập cũng như các kế hoạch xử lý nợ xấu, các vấn đề có thể nảy sinh sau sáp nhập, đặc biệt là điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh.

Theo đó, về phương án chuyển đổi cổ phiếu, Hội đồng quản trị giữa 2 bên Ngân hàng Sacombank - SouthernBank đã tính toán rất kỹ về phương án sáp nhập cũng như tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu 1:0,75 dựa trên giá trị sổ sách của 2 ngân hàng cũng như giá trị thị trường.

Ngoài ra, trong 3 năm đầu sáp nhập, Sacombank đã dự kiến kết quả kinh doanh giảm so với dự kiến. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế năm 2015 khoảng 1.002 tỷ đồng (sau thuế 782 tỷ đồng); năm 2016 là 1.132 tỷ đồng (sau thuế 883 tỷ đồng) và năm 2017 đạt 1.333 tỷ đồng (1.039 tỷ đồng sau thuế).Sacombank đã có kế hoạch để xử lý nợ xấu của SouthernBank trong 3 năm sau sáp nhập.

Lãnh đạo Sacombank có tờ trình xin giảm thù lao 2014 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, phương án sáp nhập và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm...

Dự kiến sau sáp nhập, Sacombank sẽ thuộc nhóm 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản đạt 290.861 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 22.645 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ là 18.853 tỷ đồng; mạng lưới hoạt động lên đến 567 điểm giao dịch trên cả nước và hai nước Lào, Campuchia; tổng số cán bộ, nhân viên là 15.510 người.

PV 
Video U23 Viet Nam vs U23 Quatar
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN