Chính thức thành lập Sở Du lịch Hà Nội

(VTC News) - Cùng với việc thành lập Sở Du lịch, Hà Nội cũng quyết định kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngày 8/7, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về thành lập Sở Du lịch TP Hà Nội và kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội, với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Sở Du lịch TP Hà Nội được thành lập sẽ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp UBND TP thực hiện quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của UBND TP.

Sở Du lịch Hà Nội có trụ sở tại số 17 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

              100% đại biểu có mặt nhất trí thành lập Sở Du lịch Hà Nội.

100% đại biểu có mặt nhất trí thành lập Sở Du lịch Hà Nội.


Về cơ cấu tổ chức, lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và 3 Phó Giám đốc. Có 5 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Văn phòng (gồm Tổ chức, Hành chính Quản trị, Tài chính Kế toán); Thanh tra; Phòng Quản lý Lữ hành; Phòng Quản lý Cơ sở lưu trú; Phòng Kế hoạch - Nghiên cứu phát triển. Về biên chế, trước mắt xác định biên chế hành chính của Sở Du lịch là 69 người.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn, việc thành lập Sở Du lịch là rất cần thiết và phù hợp với định hướng phát triển của TP Hà Nội, bởi Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, thường xuyên đón khách du lịch trong nước và quốc tế, là trung tâm du lịch khu vực phía Bắc, cầu nối du lịch các tỉnh vùng Bắc Bộ với du lịch cả nước, giữa du lịch Việt Nam với khu vực và quốc tế.

Cùng với việc thành lập Sở Du lịch, UBND TP cũng Quyết định kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cụ thể, đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa và Thể thao, với cơ cấu tổ chức giữ nguyên trạng từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chỉ điều chỉnh giảm 2 phòng Quản lý cơ sở lưu trú và phòng Quản lý lữ hành do đã tách chuyển sang Sở Du lịch. Sau khi kiện toàn, biên chế hành chính của Sở Văn hóa và Thể thao là 142 người.

Minh Quyết
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN