Chính quyền địa phương không được phép trực tiếp vay nợ của nước ngoài

(VTC News) - Nghị định số 93/2018/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành quy định chính quyền địa phương không được trực tiếp vay nợ của nước ngoài.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương.

Nghị định quy định chính quyền địa phương cấp tỉnh được phép vay để bù đắp bội chi ngân sách cấp tỉnh và vay để trả nợ gốc các khoản vay của chính quyền địa phương.

Chinh quyen dia phuong khong duoc phep truc tiep vay no cua nuoc ngoai hinh anh 1

(Ảnh minh họa).

Việc vay của chính quyền địa phương cấp tỉnh phải bảo đảm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công.

Cụ thể, kế hoạch vay 5 năm, chương trình quản lý nợ 3 năm và kế hoạch vay hằng năm tối đa trong phạm vi trần do cấp có thẩm quyền thông báo (nếu có) và trong hạn mức dư nợ vay theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với một số địa phương theo quy định Luật Ngân sách nhà nước.

Nghị định quy định việc thực hiện vay hằng năm tối đa trong phạm vi tổng mức vay đã được Quốc hội quyết định, Thủ tướng giao cho từng địa phương.

Đối với vay bù đắp bội chi của ngân sách địa phương chỉ được sử dụng cho đầu tư phát triển để thực hiện chương trình, dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Đồng thời, Nghị định cũng quy định các khoản vay chỉ thực hiện và hạch toán bằng Đồng Việt Nam, trừ các khoản vay lại từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi ngoài nước của Chính phủ.

Đặc biệt, Nghị định quy định rõ: Chính quyền địa phương không được trực tiếp vay nước ngoài.

Nghị định cũng quy định chính quyền địa phương không được bảo lãnh cho các tổ chức, cá nhân để vay vốn hoặc phát hành trái phiếu trong và ngoài nước. Đồng thời, phải ưu tiên bố trí ngân sách địa phương hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để trả nợ đầy đủ, đúng hạn theo quy định.

Ngoài ra, nợ chính quyền địa phương phải được hạch toán, kế toán, bảo đảm chính xác, tính đúng, tính đủ, công khai, minh bạch trong quản lý nợ và gắn với trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân liên quan trong việc quản lý nợ chính quyền địa phương.

Hình thức và điều kiện vay nợ

Nghị định số 93/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định hình thức vay của chính quyền địa phương gồm:

1- Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường vốn trong nước theo quy định;

2- Vay lại từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi ngoài nước của Chính phủ;

3- Vay trực tiếp từ các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng trong nước; vay ngân quỹ nhà nước; vay từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định.

Điều kiện vay của chính quyền địa phương thực hiện theo quy định tại Điều 52 Luật Quản lý nợ công và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

>>> Đọc thêm: Chính phủ thành lập Quỹ Tích lũy trả nợ

Lưu Thủy
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU