• Zalo

Chính phủ yêu cầu công khai lỗ lãi của Tập đoàn kinh tế

Kinh tếThứ Ba, 15/11/2011 09:11:00 +07:00

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính công khai tình hình tài chính và hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính công khai tình hình tài chính và hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng vừa được Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Vũ Đức Đam ký ban hành ngày 14/11. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính cần công khai báo cáo về tình hình tài chính và hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Trong báo cáo Chính phủ được Thủ tướng trình bày trong Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 13 nêu rõ: Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước chỉ tập trung vào những ngành nghề kinh doanh chính; kiên quyết thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần chi phối và thoái vốn đã đầu tư vào các hoạt động ngoài ngành kinh doanh chính.

Bên cạnh đó, các bộ ngành chức năng cần có phương án sắp xếp kiện toàn các doanh nghiệp thua lỗ. Đồng thời đổi mới mô hình tổ chức và quản trị tại các doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn; hoàn thiện các quy định về quyền đại diện chủ sở hữu và người quản lý trong doanh nghiệp có vốn nhà nước, về cơ chế quản lý tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, cơ chế giám sát, kiểm tra và chế tài xử lý.

Ngoài ra, Chính phủ sẽ thực hiện việc công khai kết quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, đặt doanh nghiệp nhà nước vào môi trường cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác.

Hồng Anh/VnExpress

Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !